22 oktober 2015 - Uppdrag

EU-domstol momsbefriar bitcoinhandel

EU-domstolen har slagit fast att tjänster innefattande den digitala valutan bitcoin ska undantas från moms inom EU:s 28 medlemsländer och att det inte finns någon anledning att behandla bitcoin annorlunda än andra transaktioner som involverar valuta, bank sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel.

Domstolens dom avsåg en ansökan om förhandsbesked från David Hedqvist, en svensk medborgare som vill tillhandahålla en växlingstjänst där bitcoin växlas mot traditionella valutor. Hedqvist argumenterade att tjänsten skulle vara momsfri.

David Hedqvist biträddes av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leddes av Fredrik Berndt som också deltog vid den muntliga förhandlingen i EU-domstolen.

Bakgrund

Bakgrunden är att den Göteborgsbaserade entreprenören David Hedqvist ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få frågan besvarad inför en förestående uppstart av sin växlingsverksamhet. Skatterättsnämnden som meddelade sitt förhandsbesked den 14 oktober 2013 ansåg att tjänsterna skulle vara undantagna från mervärdesskatt. Skatteverket som intagit motsatt ståndpunkt överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen som hänsköt frågan till EU-domstolen för förhandsavgörande. Den 17 juni 2015 hölls muntlig förhandling i EU-domstolen i målet.

EU-domstolens dom den 22 oktober 2015 blir vägledande för den mervärdesskattemässiga behandlingen av bitcoins i Europa och har rönt stort intresse från världens ledande plattformar för tillhandahållande av bitcoins. Flera av EU:s medlemsländer har intervenerat i processen. Vid den muntliga förhandlingen deltog förutom David Hedqvist, EU-kommissionen, Sverige och Tyskland. EU-kommissionen pläderade för att tjänsterna bör vara undantagna medan Sverige och Tyskland pläderade för att tjänsterna inte ska vara undantagna. Även Estland har i ett skriftligt yttrande motsatt sig att tjänsterna ska undantas.