9 november 2009 - Uppdrag

Esselte förvärvar Isaberg Rapid

Mannheimer Swartling har rådgivit Esselte i samband med förvärvet av Isaberg Rapid från private equity-fonden Segulah.

Esselte är en av världens ledande producenter av effektiva funktioner för kontorslösningar ägd av den amerikanska private equity firman J.W. Childs. Esselte omsätter årligen ca 1 miljard US dollar och har runt 5 000 anställda samt distribuerar produkter till mer än 120 länder. Genom förvärvet av Isaberg Rapid utökar Esselte sina verksamheter inom verktyg, där Isaberg Rapid är ett världsledande företag inom häftapparater och häftklammer. Isaberg Rapid har försäljning i mer än 140 länder och omsättningen för 2008 uppgick till närmare 1 miljard kronor.

Affären väntas fullföljas under det första kvartalet 2010 och är villkorad av bland annat godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Martin Ericsson ansvarar för transaktionen. Ann-Charlotte Högberg är projektledare och biträds främst av Elise Avsan och Queenie Chen. För konkurrensrättsliga frågor ansvarar Stefan Perván Lindeborg som huvudsakligen biträds av Urszula Sieradzka.

Mannheimer Swartlings kontor i Shanghai, Bryssel, Berlin och New York var involverade samt lokala ombud i sex länder. Därutöver har ett antal jurister varit involverade inom bland annat verksamhetsgrupperna arbetsrätt, bank och finans, corporate commercial, fastighet, immaterialrätt och miljörätt.