13 juni 2014 - Uppdrag

ESS-anläggningen får tillstånd från Mark- och miljödomstolen

European Spallation Source ESS AB har fått tillstand från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt till att påbörja uppförandet av ESS-anläggningen i Lund. Domstolen förordnade att tillståndet får tas i anspråk omedelbart, dvs. redan innan domen vunnit laga kraft.

European Spallation Source (ESS) är en storskalig forskningsanläggning som kommer att innehålla världens mest kraftfulla neutronkälla. Det är en av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag och anläggningen är kostnadsberäknad till 1,8 miljarder euro. ESS är ett europeiskt samarbete där f.n. 17 länder deltar med Sverige och Danmark som värdländer.

Bolaget European Spallation Source ESS AB har bildats för genomförandet av projektet.
European Spallation Source ESS AB har rådgivits av Mannheimer Swartling i juridiska frågor alltsedan bolaget bildades. Byråns team i tillståndsärendet inför Mark- och miljödomstolen leds av advokaterna Bo Hansson och Martin Johansson.