23 mars 2009 - Uppdrag

Ericsson säljer TEMS produktverksamhet till Ascom

Ericsson har biträtts av Mannheimer Swartling i samband med försäljning av dess verksamhet för TEMS-produkter till Ascom. Försäljningen av TEMS-produkter, bestående av verktyg för övervakning och planering av radio nät innebär att Ericsson renodlar sin ledande verksamhet för professionella tjänster och fokuserar på tjänsteverksamheten inom området. Försäljningspriset är CHF 190 miljoner, exklusive nettot av tillgångar och skulder.

Peter Linderoth, Johan Ljungberg och Bo Söderberg var ansvariga delägare för projektet, vilka biträddes främst av Ann-Charlotte Högberg, Emma Olnäs Fors och Ulf von Hofsten. Per Josefson var ansvarig delägare avseende immaterialrättsliga frågor. Johan Carle ansvarade för konkurrensrättsliga frågor.