20 januari 2015 - Uppdrag

Eolus avyttrar 60-MW vindkraftportfölj i Sverige för 95 miljoner euro till det schweiziska elbolaget ewz

Eolus Vind AB, en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar, har tecknat avtal om försäljning av 29 vindkraftverk i Sverige till den schweiziska elbolaget ewz för 95 miljoner euro. Den 60-MW stora affären är den enskilt största i Eolus historia.

Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm.

Ewz är ett energibolag som ägs av staden Zürich. Aquila Capital, ett ledande europeiskt alternativt investmentbolag, är medinvesterare i affären.

Eolus har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Per Åsbrink, främst assisterad av Andreas Zettergren och Louise Bjartell.