19 januari 2010 - Uppdrag

EMS CHEMIE avyttrar EFTEC Aftermarket

EMS-CHEMIE Holding AG (Schweiz) avyttrar sitt tyska dotterbolag EFTEC Aftermarket till Facilitas Bergeyk B.V., ett privatägt holländskt bolag. Affärsenheten EMS-EFTEC, världsledande tillverkare av bindnings-, beläggnings-, tätnings- och dämpningsmaterial för bilindustrin, avyttrar sin eftermarknadsverksamhet för att fokusera på bilindustrins OEM-segment. I samband med transaktionen ingick EMS-EFTEC och Facilitas Bergeyk ett långvarigt leveransavtal gällande olika material.

EMS-CHEMIE Holding AG rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Oliver Cleblad, främst assisterad av Nelli Schiebeler och Marc Torsten Hausmann.