24 augusti 2010 - Uppdrag

El & Industrimontage och Goodtech går samman

Huvudägarna till E&I Intressenter (E&I) har tecknat ett avtal om att slå samman Svenska El & Industrimontagekoncernen och norska teknologi- och ingenjörskoncernen Goodtech ASA. Transaktionen förväntas vara slutförd under oktober 2010, förutsatt att villkoren accepteras av bolagsstämman i Goodtech, samt av ägarna till minst 90,1% av aktiekapitalet i E&I.
E&I:s ägare kommer efter samgåendet att inneha 50% av aktierna i det sammanslagna bolaget.

El & Industrimontage Svenska AB är ledande leverantör av el- och processinstallationer i Sverige med en årlig omsättning om 1,5 miljarder kronor och cirka 1 000 medarbetare. Goodtech ASA, noterat på Oslo Börs, är en oberoende leverantör av elteknik, automation samt miljö- och industriteknik på den nordiska marknaden.
Det nya företaget tar namnet Goodtech, får en uppskattad omsättning om cirka 2,2 miljarder kronor samt drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Finland.

E&I Intressenter rådgivs av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leds av Mattias Karlsson, främst assisterad av Patrik Marcelius och Andreas Steen.