29 mars 2011 - Uppdrag

Eiendomsverdi förvärvar majoritetspost i Värderingsdata

Eiendomsverdi AS har förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata i Kungsbacka AB. Båda bolagen utvecklar och tillhandahåller IT-system och mjukvaruprogram för övervakning av utvecklingen på den svenska respektive den norska fastighetsmarknaden.

Mannheimer Swartling har biträtt grundarna av Värderingsdata i Kungsbacka. Byråns team leddes av Johan Ljungberg assisterad av Johan Holm.