9 januari 2015 - Uppdrag

Eiendomsfond Tyskland I AS (EFT) avyttrar fastighetsportfölj i Berlin

Eiendomsfond Tyskland I AS (EFT), en fond som förvaltas av IPI Management AS, har avyttrat sin portfölj bestående av 43 bostadsfastigheter i Berlin till ADO och Harel- koncernerna från Israel för 127,5 miljoner euro.

Den Norge-baserade IPI Group inrättar fonder med fokus på fastighetsutveckling samt förvärv och förvaltning av fast egendom i Storbritannien, Spanien, Tyskland och Norge. EFT- fonden lanserades år 2006.

EFT och IPI Management rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team i Berlin leddes av Maria Wolleh, främst assisterad av Alexander von Kleist och Malte Woock.