5 september 2016 - Uppdrag

EDF förvärvar Studsviks verksamhet för hantering av kärnavfall

EDF Développement Environnement SA, ett helägt dotterbolag till det franska statligt majoritetsägda kraftbolaget EDF SA, har ingått avtal med Studsvik AB (publ) om att förvärva Studsviks verksamheter och anläggningar för hantering av kärnavfall i Sverige och Storbritannien. Transaktionens genomförande är villkorad av att nödvändiga och godkännanden erhålls av Regeringen och andra berörda myndigheter. EDF och Studsvik har inom ramen för affären enats om att bedriva ett samarbete inom avveckling av kärntekniska anläggningar samt avfallshantering.

EDF är världens största elproducent med en verksamhet som sträcker sig från energiproduktion till elhandel och kraftnät. Koncernen äger och driver 73 kärnkraftverk i Frankrike och Storbritannien och dess aktiviteter omfattar hela kärnkraftens livscykel, från nybyggnation till rivning.

EDF rådgavs i legala frågor av Mannheimer Swartling i samarbete med Hogan Lovells i Paris. Byråns team involverade transaktionsjurister och specialister vid kontoren i Göteborg och Stockholm och leddes av Martin Ericsson och Emma Olnäs Fors, främst biträdda av Viktor Nykvist (M&A) och Linnéa Kallhed (fastighetsrätt). Felicia Ullerstam, främst biträdd av Josefin Ohlson och Philip Herrström från byråns miljögrupp hanterade regulatoriska frågor.