5 juni 2016 - Uppdrag

eBay förvärvar Expertmaker AB

eBay har förvärvat Expertmaker AB, vars verksamhet består i sökteknologi och mjukvaruutveckling baserad på artificiell intelligens. Expertmaker och eBay har varit samarbetspartners sedan 2010. Bolagets anställda kommer ansluta till eBays teknologi-team och bolagets grundare och VD, Lars Hård, kommer tillträda som Director i eBays strukturerade dataenhet.

eBay rådgavs i svenska legala frågor av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Fredrik Andretzky främst assisterad av Viktor Leisnert och Rebecca Esplund (M&A), Emil Albihn Henriksson och Åsa Edlund (Immaterialrätt) samt Henric Diefke, Charlotte Demegård och Johan Tholander (Arbetsrätt).