14 november 2013 - Uppdrag

E.ON Sverige säljer 80 procent av vindkraftparken Rødsand II till SEAS-NVE

E.ON Sverige har sålt 80 procent av aktierna i den havsbaserade danska vindkraftparken Rødsand II till det danska energibolaget SEAS-NVE. E.ON behåller en ägarandel om 20 procent och har, som del i transaktionen, ingått ett serviceavtal med SEAS-NVE som innebär att E.ON har fortsatt ansvar för drift och underhåll av vindkraftparken. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från regulatoriska- och konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras runt årsskiftet 2013/2014.

Rødsand II är en 207 megawatt vindkraftspark bestående av 90 turbiner placerade utanför kusten i Nysted i Danmark. I transaktionen värderas vindkraftsparken till 3,5 miljarder danska kronor (cirka 430 miljoner euro) på 100 procent enterprise value.

E.ON rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen med Bech-Bruun som lokal rådgivare. Byråns team leddes av Johan Lekholm och Per Åsbrink huvudsakligen assisterade av Lucas Jonsson, Christian Hallberg, Anna Gustafsson, Isabel Lindeberg, Jakob Wijkander och Rickard Carrick.