11 mars 2011 - Uppdrag

E.ON Sverige avyttrar sitt dotterbolag E.ON ES till Altor

E.ON Sverige och Altor Fund III har träffat en överenskommelse om att Altor förvärvar 90,5 procent av E.ONs dotterbolag E.ON ES och därmed blir ny huvudägare.

E.ON ES är ett teknik- och entreprenadföretag inom energiproduktion, energidistribution, och inom industri och offentlig sektor. ES omsätter nästan 3 miljarder kronor och har ca 1 500 anställda på 60-talet etableringar i Sverige och Norge. E.ON Sverige är ett dotterbolag till E.ON AG, ett av världens största privatägda el- och gasföretag.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor vid förvärv och förväntas bli avslutad under kvartal två.

E.ON Sverige rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Hans Petersson ledde byråns team och biträddes främst av Fredrik Livendahl. Därutöver var bl.a. även Jan Kansmark, Anders Ingvarsson och Madeleine Claesson (entreprenadfrågor) och Johan Carle (konkurrensrättsliga frågor) involverade.