22 juli 2011 - Uppdrag

E.ON Gas Sverige avyttrar verksamhet för gastransmission till Swedegas

E.ON Gas Sverige AB har avyttrat sin verksamhet för gastransmission inklusive rörledningar och andra relaterade tillgångar för transmission av energigas till Swedegas, ett företag som ägs av EQT Infrastructure.

E.ON Gas Sverige är ett helägt dotterbolag i E.ON AG-koncernen, en av världens största privatägda el- och gaskoncerner.

E.ON Gas Sverige rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Jan Kansmark och inkluderade Emma Sandberg Thomsen, Fredrik Livendahl och Aleksander Ivarsson. Johan Carle och Teresia Danielsson rådgav i konkurrensrättsliga frågor och Karin Attorps i skatterättsliga frågor.