13 februari 2015 - Uppdrag

Dustin noteras på Nasdaq Stockholm

Dustin Group AB (publ) har idag upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Vid noteringen erbjöd bolaget och bolagets huvudägare, Altor Fund II GP Limited, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i och utanför Sverige att förvärva befintliga och nyemitterade aktier i bolaget motsvarande 45 procent av antalet utestående aktier. Därutöver har Altor lämnat en övertilldelningsoption motsvarande högst 15 procent av erbjudandet. Altor kvarstår efter noteringen som huvudägare i Dustin.

Vid inledningen av handeln värderas bolaget till 3,8 miljarder kronor med ett fastställt pris i erbjudandet om 50 kronor per aktie. Genom nyemissionen i erbjudandet tillfördes bolaget totalt 250 miljoner kronor.

Carnegie och Nordea är joint global coordinators och joint bookrunners i erbjudandet och ABG Sundal Collier och SEB är joint bookrunners i erbjudandet.

Mannheimer Swartling har varit rådgivare till joint global coordinators och joint bookrunners i erbjudandet. Byråns team bestod av Thomas Wallinder och Gustaf Hygrell.