18 juli 2012 - Uppdrag

Duni AB (publ) ingår nytt finansieringsavtal

Duni AB (publ) har den 5 juli 2012 ingått ett nytt "revolving credit facility agreement" på 130 miljoner euro med DNB Bank ASA, Sweden Branch.

Duni AB (publ) är en ledande leverantör av produkter för dukning och take away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och har en ledande position i centrala och norra Europa. Bolaget har omkring 2.000 anställda fördelat på 17 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland och Polen. Bolagets omsättning 2011 uppgick till ungefär 3.8 miljarder kronor och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Duni AB (publ) biträddes i ärendet av Mannheimer Swartlings delägare Zoran Stambolovski, som assisterades av medarbetarna Hans Abrahamsson och Anders Lindgren.