13 december 2011 - Uppdrag

DST Global and General Atlantic investerar i Klarna

DST Global och General Atlantic har investerat 155 miljoner dollar i Klarna genom en riktad nyemission och förvärv av aktier från befintliga aktieägare. Det kapital som Klarna erhåller genom nyemissionen är avsett att användas för att finansiera en ökad expansion på nya marknader och för en fortsatt snabb tillväxt på befintliga marknader.

Klarna erbjuder en betalningslösning för e-handel som möjliggör enkla och trygga köp på nätet. Idag hanterar Klarna transaktioner värda 2,5 miljarder dollar på årlig basis genom 14 000 anslutna e-butiker. DST Global är en av världens ledande investeringsfonder med fokus på internetföretag och har bland annat investerat i Facebook, Twitter, Zynga och Groupon. General Atlantic är en strategisk och tillväxtinriktad investerare inom finansiella tjänster samt internet- och teknikföretag såsom Alibaba Group, Facebook, Privalia och Gilt Groupe.

Mannheimer Swartling biträdde Klarna i transaktionen. Fredrik Andretzky ansvarade för ärendet, främst assisterad av Johan Frost Bergman, Peter Sjöberg och Jon Rastad.