28 juni 2013 - Uppdrag

DONG Energy avyttrar ägarandel i Kraftgården för 5,2 mdr kr

DONG Energy har avyttrat sitt ca. 26 % aktieinnehav i det svenska vattenkraftbolaget Kraftgården AB för 5,2 miljarder svenska kronor till Voimapiha AB, ett konsortium bestående av tre finska energibolag.

DONG Energy är en av de ledande energikoncernerna i norra Europa. Koncernen, med huvudkontor i Danmark och majoritetsägd av danska staten, har omkring 7 000 anställda och omsättningen 2012 uppgick till cirka 67 miljarder danska kronor.

DONG Energy rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Hans Petersson, främst assisterad av Pontus Malmunger, Aleksander Ivarsson och Lisa Björk. Teamet inkluderade även Caroline Nilsson och Martin Ågren (M&A), Anders Erasmie (skatt), Jens Agö (konkurrensfrågor) samt Per Molander, Siri Strömberg och Kim Fors (miljö).