28 november 2016 - Uppdrag

Domstol ger grönt ljus till förvärv i prejudikatsfall

I sitt första större avgörande på konkurrensrättens område har den i september nyinrättade Patent- och marknadsöverdomstolen den 24 november 2016 avslagit Konkurrensverkets begäran om förbud mot den danska rörtillverkaren Logstors förvärv av svenska Powerpipe. Domen är principiellt viktig på området och kommer att ha stor betydelse för kommande konkurrensrättsliga prövningar av företagsförvärv. Det är det första avgörandet från överrätt och den första domen i ett förvärvsprövningsmål som går Konkurrensverket emot sedan år 1998. Förvärvaren Logstor företräddes av Mannheimer Swartling.