6 juli 2016 - Uppdrag

Domestica II förvärvar hyreslägenheter i Vallentuna

SEB:s bostadsfond Domestica II har förvärvat 300 hyreslägenheter i fastigheterna Vallentuna-Åby 1:166 och Vallentuna-Åby 1:171 av Magnolia Bostad. Försäljningen sker via bolagsöverlåtelser till ett pris om cirka 100 miljoner kronor. Fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Fastigheterna kommer att miljöcertifieras.

Domestica II rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Ansvarig delägare var Klas Wennström, främst biträdd av Natalie Bretz och Hannah Ström.