4 oktober 2011 - Uppdrag

DIÖS förvärvar Norrvidden för 5,8 miljarder kronor 

Skrindan, som ägs av Altor och Bure, har avslutat processen att hitta en långsiktig ägare till Norrvidden, Norrlands största fastighetsbolag. Bolaget äger ca 220 fastigheter om totalt cirka 840 000 kvadratmeter.

Diös förvärv sker genom ett bolagsförvärv och baseras på ett fastighetsvärde för nuvarande bestånd uppgående till 5 800 Mkr. Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde till ca 11 100 Mkr och hyresintäkterna beräknas öka från 579 Mkr till 1 263 Mkr. Tillträde sker 30 december 2011.

Mannheimer Swartling företrädde säljaren genom ett team lett av Mattias Karlsson och Charlotta Wallman Hörlin.