22 juli 2016 - Uppdrag

Diaverum och Yueda ingår joint venture-avtal med syfte att driva dialyskliniker i Kina

Diaverum är en av världens ledande njurvårdgivare. Bolaget bildades ursprungligen i Sverige och har idag 9 000 medarbetare som vårdar närmare 30 000 patienter i 20 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern/Asien och Australien.

Jiangsu Yueda Group Co., Ltd. är ett av de 520 största statliga företagen i Kina. Bolaget äger två börsnoterade företag och 30 dotterbolag med cirka 40 000 medarbetare och har kapitaltillgångar på över 55 miljarder CNY.

Diaverum och kinesiska Yueda Group har ingått ett joint venture-avtal med syfte att erbjuda njurvårdstjänster i Kina.

Planen är att etablera ett nationellt nätverk av dialyscentra för att täcka det nuvarande tillgångs- och kvalitetsgapet i Kina. Liksom i många av världens länder utgör vården av kroniska njursjukdomar en enorm ekonomisk börda för vårdsystemet i Kina, och antalet patienter ökar i snabb takt. Joint venture-partnerskapet har som mål att ge patienter njurvård av samma höga standard som i Sverige och Europa. Vården kommer att täckas av det kinesiska offentliga ersättningssystemet och kommer därmed att bli överkomlig.

Diaverum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Ulf Ohrling, biträdd av Simon Shi, Rachel Dong, Joanna Liu och Daria Yan.