21 oktober 2010 - Uppdrag

DFDS och C.PORTS SA tar över ro/ro-terminal i Göteborg

DFDS och C.PORTS SA har gemensamt förvärvat Älvsborg Ro/Ro AB och kommer att ta över driften av ro/ro-terminalen i Göteborgs hamn. I samband med detta har ett 25-årigt koncessionsavtal ingåtts mellan Älvsborg och Göteborgs Hamn rörande nyttjande av terminalen och anslutande infrastruktur. Transaktionen innebär att två av hamnens största kunder tar över ro/ro-terminalen, förutsatt att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande.

Transaktionen sker som ett led i den pågående privatiseringen av terminalverksamheten i Göteborgs Hamn. Ro/ro-terminalen är först ut och på tur står sedan containerterminalen och bilterminalen. Göteborgs Hamn är Nordens största hamn.

DFDS är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn och bedriver bland annat terminalverksamhet och verksamhet inom container-, ro/ro- och passagerarfrakt. C.PORTS SA är ett belgiskt bolag som bedriver terminalverksamhet och är en del av den Luxemburgsbaserade sjöfrakt- och hamnkoncernen CLdN.

DFDS och C.PORTS SA har i transaktionen biträtts av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Johan Ljungberg och inkluderade Jan Holmberg, Stefan Brocker, Henric Diefke, Mårten Tagaeus, Pontus Danielson, Josefin Engblom, Martin Sundblad och ett antal andra medarbetare från verksamhetsgrupperna Företagsöverlåtelser, Shipping, Arbetsrätt och pensioner, Fastighetsrätt, Miljörätt och IMM.