12 juli 2013 - Uppdrag

DFDS förvärvar Karlshamn Express

DFDS har förvärvat 100 procent av aktierna i det svenska logistikföretaget Karlshamn Express och dess dotterbolag samt 50 procent av de återstående aktierna i dotterbolaget Karlshamn Express Baltic SIA.

DFDS är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn och bedriver shipping och logistikverksamhet. Med intäkter om 225 miljoner kronor samt cirka 100 anställda, bedriver Karlshamn Express vägtransportverksamhet mellan Sverige och Baltikum samt Ryssland och kringliggande länder. Dessutom tillhandahåller Karlshamn Express nationella vägtransporter och lagringstjänster.

DFDS rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Johan Ljungberg, assisterad av juristerna Pontus Danielson och Bita Pourmotamed (gemensamma projektledare). Teamet bestod även av juristerna Isabel Frensborg och Emil Tiberg (M&A), delägare Henric Diefke och jurist Tobias Normann (arbetsrätt), juristerna Charlotte Björnsdotter Lundgren och Jonas Öqvist (fastighets- och miljörätt), delägare Stefan Brocker och jurist Johan Sundqvist (compliance) samt delägare Stefan Pérvan Lindeborg och juristerna Anna Sukharina och Urszula Sieradzka (konkurrensrätt).