4 maj 2010 - Uppdrag

Deutsche Bahn säkrar två uppdrag och äntrar den svenska järnvägsmarknaden

Mannheimer Swartling har biträtt Deutsche Bahns dotterbolag DB Regio i samband med en offentlig upphandling av leverans av järnvägsdrift och underhållstjänster för Östgötapendelns och Norrtågstrafikens järnvägslinjer i Sverige.

Trafikstart för Östgötapendeln är december 2010 och den första avtalsperioden är på 10 år, med en förväntad volym på cirka 4 miljoner tågkilometer per år. Trafikstart med Norrtågstrafiken är augusti 2010, där DB Regio och SJ delar på ansvaret via Botniatåg, ett samägt bolag. Det ursprungliga avtalet är på sex år, med en förväntad volym på cirka 4,7 miljoner tågkilometer per år.

Mannheimer Swartlings team som har hanterat båda uppdragen leddes av Jürgen Busch (Berlin), huvudsakligen biträdd av Martin Dell (Helsingborg), Susanne Bärlin (Frankfurt) och Meike Johnsen (Berlin).