7 april 2010 - Uppdrag

Deka Immobilien förvärvar Bylingen från Skanska

Mannheimer Swartling har biträtt Deka Immobilien GmbH på uppdrag av dess fastighetsfond WestInvest ImmoValues i samband med förvärvet från Skanska av fastigheten och det pågående kontorsprojektet Bylingen i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till 576 miljoner kronor och tillträdet ägde rum den 31 mars 2010.

Magnus Josefsson ansvarade för ärendet och biträddes av Azadeh Razani och Jenny Wärmé. Anders Erasmie och Henrik Wiebe ansvarade för rådgivning avseende skatterätt i samband med transaktionen.