6 augusti 2014 - Uppdrag

DDM Holding noteras på NASDAQ OMX First North

DDM Holding AG har upptagits till handel på NASDAQ OMX First North den 5 augusti 2014. Bolaget tog in totalt 130 miljoner kronor genom ett riktat erbjudande främst till professionella investerare i Sverige och utomlands om att teckna nyemitterade aktier. Bolagets nuvarande ägare kvarstår som huvudägare och sålde inga aktier i erbjudandet.

Vid inledningen av handeln värderas bolaget till cirka 355 miljoner kronor med ett fastställt pris i det riktade erbjudandet om 50 kronor per aktie.

DDM Holding AG är en multinationell investerare i portföljer med förfallna fordringar. Bolaget har sitt säte i Baar i Schweiz och har starka band till Sverige.

Mannheimer Swartling har varit rådgivare avseende svensk rätt till DDM Holding AG i erbjudandet och noteringen. Byråns team har letts av Thomas Wallinder och André Andersson, främst assisterade av Viktor Nykvist och Marcus Ladow. Pareto Securities agerade sole manager och book-runner i samband med erbjudandet och noteringen.