17 januari 2012 - Uppdrag

DCC Energy förvärvar Swea Energi Holding AB

DCC Energy har ingått avtal om förvärv av det svenska bolaget Swea Energi Holding AB från Viviann och Lennart Hansson för 205 miljoner kronor. Slutförandet av transaktionen är villkorat av konkurrensgodkännande från Europeiska kommissionen.

DCC Energy är en division inom DCC plc, listat på börserna i Dublin och London. Swea Energi är en ledande distributör av eldningsolja och diesel till privatpersoner, företag och kommuner i Sverige.  Bolaget säljer cirka 500 miljoner liter olja per år till kunder runtom i Sverige.

DCC plc rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Tom Wehtje och Adam Green, främst assisterad av Elin Gilmark och Matthias Frost; Johan Carle hanterade konkurrensrättsliga frågor, främst assisterad av Sarah Hoskins.