26 mars 2013 - Uppdrag

Danir lägger bud på Sigma

Danir har lämnat ett offentligt ovillkorat kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Sigma. Erbjudandet värderar aktierna i Sigma till cirka 586 miljoner kronor.

Danir är största ägare i Sigma och kontrolleras av Dan Olofsson, som även är styrelseordförande i Sigma. Sigma är ett konsultföretag inom IT & Management och Informationslogistik som levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Sigmas B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Mannheimer Swartling är rådgivare till Sigma i samband med budet. Ansvarig delägare är Åsa Hansdotter, främst biträdd av Lisa Fennhagen.