10 juli 2012 - Uppdrag

Cybercom säljer kinesisk verksamhet till Wicresoft

Cybercom har sålt sin kinesiska verksamhet med cirka 100 medarbetare till Wicresoft, ledande i Kina inom ITO / BPO - (Information Technology Outsourcing/BPO - Business Process Outsourcing).

Cybercoms verksamhet i Kina har avyttrats i enlighet med företagets strategi att öka fokus på stora verksamheter i Norden och på sin indiska verksamhet för offshoreleveranser.

Cybercom är ett konsultföretag som levererar affärslösningar inom säkerhet, internettjänster, uppkopplade enheter och telekom management. Koncernen har 1500 anställda och kontor i nio länder och företaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Cybercom biträddes av Mannheimer Swartling avseende såväl svenska som kinesiska frågor. Byråns team bestod av jurister i Sverige och Kina som leddes av delägaren Jan Holmberg (Göteborg och Stockholm, tidigare verksam vid byråns Shanghaikontor), och teamet i övrigt bestod främst av senior associates Andreas Elving (Shanghai) och Emma Olnäs Fors (Göteborg), samt associates Echo Cao och Wayne Zhang (båda Shanghai).