22 april 2009 - Uppdrag

Crawford & Company genomför global omstrukturering

Mannheimer Swartling har biträtt Crawford & Company i legala frågor och transaktioner rörande en omorganisering och omstrukturering av dess verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.

Crawford & Company är världens största leverantör av skaderegleringstjänster och försäkringslösningar till försäkringsbolag och självförsäkrade koncerner. Företaget har sitt huvudkontor i Atlanta, USA, och är börsnoterat på New York Stock Exchange.

Mannheimer Swartling medverkade som en del i en global omstrukturering av Crawford Group, som leddes av Jones Day och Crawfords interna legala avdelning. Ansvarig delägare var Niklas Bogefors, främst biträdd av Hans Abrahamsson och Fredrik Livendahl.