3 juli 2009 - Uppdrag

COWI förvärvar Flygfältsbyråns verksamhet

Mannheimer Swartling har biträtt COWI A/S vid dess förvärv av verksamheten i Flygfältsbyrån AB (genom förvärv av FB Engineering AB, FB Management AB och AEC Investment AB och deras dotterbolag). Målbolagens verksamhet består bland annat av att erbjuda tekniska konsulttjänster och projektledningstjänster samt tjänster inom virtuell produktutveckling och digital visualisering. Flygfältsbyrån, med huvudkontor i Göteborg, har mer än 60 års verksamhet i branschen och cirka 760 anställda.

COWI-koncernen är en ledande nordeuropeisk teknisk konsultverksamhet som tillhandahåller högkvalitativa tjänster över hela världen inom ingenjörsteknik, miljö och samhällsekonomi, baserat på miljö- och samhällsbyggnadsmässig hänsyn.

Johan Ljungberg ansvarade för transaktionen, biträdd av Emma Olnäs Fors (projektledare), Hanne Aarsheim, Pontus Danielson, Marie Sjöberg och Isabel Frensborg. Henric Diefke ansvarade för arbetsrättsliga frågor och Martin Nilsson för skattefrågor.