17 maj 2016 - Uppdrag

Corral Petroleum Holdings AB ger ut obligationer

Mannheimer Swartling har biträtt Corral Petroleum Holdings AB i dess emission av icke säkerställda SEK-obligationer till ett nominellt belopp om SEK 500 miljoner och EUR-obligationer till ett nominellt belopp om EUR 570 miljoner. Obligationerna, som kommer att noteras på Luxembourg Stock Exchange, löper med fast ränta och förfaller till betalning 2021. Emissionen genomfördes som ett led i koncernens refinansiering vilken även omfattade Preems bankskuld.

Corral Petroleum Holdings AB är moderbolag till Preem AB som är Skandinaviens största oljeraffinaderibolag och Sveriges största drivmedelsföretag.

Byråns team leddes av Olof Stenström, främst biträdd av Emma Noreklint, Emil Görrel och Malin Selin.