30 mars 2016 - Uppdrag

Cornerstone Real Estate Advisers avyttrar fyra köpcentrum

Cornerstone Real Estate Advisers har avyttrat fyra köpcentrum ur sin fond Nordic Retail Fund (NRF) till ett internationellt joint venture, lett av Valad.

De fyra köpcentrum som avyttrats är Magasinet i Örnsköldsvik, Kulan i Karlskoga, Kvarnen i Mjölby och Axet i Nyköping. Fastigheterna har totalt 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen ska vara konfidentiell.

Cornerstone Real Estate Advisers rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Ansvarig delägare var Klas Wennström, främst biträdd av Olle Källström, Erik Sundqvist och Hannah Ström. Adam Erdling biträdde avseende finansieringsfrågor.