29 juni 2015 - Uppdrag

Coor Service Management noteras på Nasdaq Stockholm

Coor Service Management Holding AB (publ) har den 16 juni 2015 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet fastställdes till 38 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Coor om cirka 3,6 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett internationellt erbjudande till institutionella investerare, omfattade totalt 58 349 521 aktier, bestående av 44 078 948 nyemitterade aktier som har erbjudits av Coor och 14 270 573 befintliga aktier som har erbjudits av Cinven, Coors huvudägare. Det totala värdet av erbjudandet, exklusive övertilldelningsoptionen, uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor och motsvarar 60,9 procent av det totala antalet aktier i Coor.

I samband med börsnoteringen, avyttrades Coors industriserviceverksamhet och Coor refinansierades.

Coor är en ledande nordisk facility management-leverantör, inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management-avtal. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundermas serviceverksamhet.

Cinven och Coor rådgavs av Mannheimer Swartling i erbjudandet och börsnoteringen, avyttrandet av industriserviceverksamheten och refinansieringen. Byråns team bestod huvudsakligen av Emil Boström, Mirka Ylinen Gorne, Louise Sannebrink och Klara Wessman (börsnoteringen), Tom Wehtje och Martin Fagerlund (avyttringen av industriserviceverksamheten) samt Daniel Karlsson och Teresa Camacho (refinansiering).