26 mars 2015 - Uppdrag

Consilium emitterar seniort icke-säkerställt obligationslån om upp till 900 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor med en total volym upp till 900 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller till betalning år 2020, har en rörlig ränta om 5,75 procentenheter över 3-månaders STIBOR och har emitterats delvis i syfte att refinansiera Consiliums utestående obligationslån. Consilium avser att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1.250 miljoner kronor.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium och arrangör för emissionen.

Consilium rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Andreas Zettergren, främst biträdd av Sara Ulriksen och Karin Eberstål.