2 december 2020 - Uppdrag

Concejo förvärvar SBF Management AB

Concejo AB (publ), tidigare Consilium AB (publ), har ingått avtal med Platanen AB om att förvärva SBF Management AB (SBM). Transaktionen är bland annat villkorad av godkännande av Consiliums aktieägare och Finansinspektionen.

SBM är en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Deras verksamhet innefattar att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige, där SBM skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheter. SBM har för närvarande cirka 3 miljarder kronor under förvaltning i form av cirka 2 700 lägenheter fördelat på 17 orter.

Concejo rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som förväntas slutföras under första halvåret 2021.