17 juni 2014 - Uppdrag

Com Hem noteras på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem har upptagits till handel på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap den 17 juni 2014. Bolaget tog i samband med noteringen in totalt 5,7 miljarder kronor genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till professionella investerare i Sverige och utomlands om att teckna nyemitterade aktier. Bolagets nuvarande ägare, fonder som rådges av BC Partners, kvarstår som huvudägare och säljer inga aktier i erbjudandet.

Vid inledningen av handeln värderas bolaget till 12 miljarder kronor med ett fastställt pris i erbjudandet om 58 kronor per aktie. Därutöver har en övertilldelningsoption på nyemitterade aktier motsvarande högst 10 procent av erbjudandet lämnats av bolaget.

J.P. Morgan, Morgan Stanley och Nordea är joint global coordinators och joint book-runners i erbjudandet och Carnegie är joint book-runner i erbjudandet.

Mannheimer Swartling har varit rådgivare avseende svensk rätt till joint global coordinators i erbjudandet. Byråns team har bestått av Patrik Marcelius och Gustaf Hygrell, samt främst Martin Gynnerstedt och Emil Albihn Henriksson.