26 februari 2010 - Uppdrag

Coca-Cola Enterprises planerar att förvärva buteljeringsverksamhet i Sverige och Norge

Mannheimer Swartling har biträtt Coca-Cola Enterprises (”CCE”) vid dess planerade förvärv av The Coca-Cola Companys (”KO”) svenska och norska buteljeringsverksamhet, i transaktionen värderade till 822 miljoner dollar.

Såväl CCE som KO är listade vid NYSE. Förvärvet är del av en omorganisation av CCE och KO, varvid CCE avyttrar sin nordamerikanska buteljeringsverksamhet till KO och samtidigt förvärvar KOs svenska och norska buteljeringsverksamhet. I samband med omorganisationen kommer KO att avyttra sin minoritetsandel av aktierna i CCE, som därmed blir ett från KO helt fristående bolag. Transaktionen är bland annat villkorad av undertecknandet av slutförhandlade avtal.

Mannheimer Swartlings team inkluderade Adam Green, Martin Ericsson, Johan Bergman och Emilia Hempel (M&A), Martin Nilsson och Jessica Kjellsson (företagsbeskattning), Johan Carle (EU- och konkurrensrätt), Girion Blomdahl (fastighets- och miljörätt) samt Ola Axelsson (arbetsrätt och pensioner).