19 maj 2015 - Uppdrag

Circassia lämnar offentligt erbjudande på Aerocrine

Brittiska Circassia Pharmaceuticals har lämnat ett offentligt kontanterbjudande på det svenska medicinteknikföretaget Aerocrine. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 1,78 miljarder kronor.

Circassia Pharmaceuticals är ett specialiserat biofarmaceutiskt företag som fokuserar på utveckling och kommersialisering av en rad immunoterapiprodukter för behandling av allergier. Bolagets aktier är noterade på London Stock Exchange. Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Aerocrine rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet. Byråns team inkluderar Eva Hägg, Patrik Marcelius, Nils Nostell, Jessica Lindgren och Klara Wessman.