27 mars 2015 - Uppdrag

Cellwoodgruppen avyttrar A.K. Eriksson till USNR

Cellwoodgruppen, en svensk privatägd industrigrupp, har avyttrat sitt ägande i A.K. Eriksson till USA-baserade USNR, en leverantör av lösningar för träprocessorer i plywood och panel, massivt trä och nu den största leverantören i världen av utrustning inom sågverksindustrin.

A.K. Eriksson är moderbolag i en internationell koncern som bland annat omfattar Söderhamn Eriksson AB. Koncernen har cirka 200 anställda vid anläggningar i Mariannelund och Söderhamn.

Cellwoodgruppen biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Emma Olnäs Fors, Emelie Thor och Malin Selin.