20 september 2010 - Uppdrag

Castellum säljer hotellfastighet till Behrn Fastigheter

Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB har sålt en fastighet i Örebro till Berhn Fastigheter, till ett underliggande fastighetspris om 102 miljoner kronor. Fastigheten innefattar 6 870 kvm med bl.a. hotellverksamhet.

Aspholmen Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Castellum och har en stark lokal närvaro i Mälardalen, i nuläget bestående av 115 kommersiella fastigheter med en uthyrningsbar yta om 516 000 kvm. Castellum är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Aspholmen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Johan Ljungberg ansvarade för ärendet, primärt assisterad av Hillevi Börjesson, Malin Bengtsson och Jonas Larson.