16 april 2015 - Uppdrag

Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kronor

Castellum och Heimstaden har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kronor, omfattande 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna.

Castellum har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat 50% av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB (HSAB) av Heimstaden och har via en option möjlighet att tidigast om 18 månader förvärva resterande 50% av HSAB. Castellum har dessutom, via de helägda dotterbolagen Aspholmen Fastigheter AB och Fastighets AB Brostaden, förvärvat fastigheter i Örebro och Solna.

Ovanstående transaktioner är villkorade av Konkurrensverkets godkännande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor, butik, lager och industri. Castellumaktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Johan Ljungberg och Hillevi Börjesson, med stöd av Henric Diefke och Johannes Eklund (Arbetsrätt), Stefan Perván Lindeborg och Lisa Rylander (Konkurrensrätt) samt Charlotte Nyström, Simon Carlsson och Linnéa Kallhed (Fastighetsrätt).