22 december 2020 - Uppdrag

Castellum ingår två avtal om avyttring av en fastighetsportfölj bestående av 214 fastigheter

Castellum ingår två avtal om att avyttra en fastighetsportfölj bestående av 214 fastigheter inom främst lager och logistik i Sverige till Arckle Holdco S.à r.l., ett dotterbolag till fonder förvaltade av Blackstone Group ("Blackstone"). Nettolikviden för fastighetsportföljen uppgår till SEK 18,1 miljarder. Försäljningen sker i två etapper med en första etapp om 39 fastigheter mot en nettolikvid om SEK 5,0 miljarder följt av en försäljning av den andra etappen, som är villkorad av Castellums fullföljande av det reviderade erbjudandet avseende Entra ASA. Försäljningen är respektive etapp är vidare villkorad av genomförandet av vissa omstruktureringsåtgärder (i syfte att avskilja fastighetsportföljen) och sedvanliga konkurrensgodkännanden.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.