11 mars 2016 - Uppdrag

Castellum fullföljer affär i Norrköping och Linköping – köper återstoden av gamla Ståhls från Heimstaden

Castellum har, genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat 50% av aktierna i CORHEI Fastighets AB. Den 13 april 2015 förvärvade Castellum 50% av aktierna i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter AB (numera CORHEI Fastighets AB) och det är den resterande aktieposten som nu har förvärvats. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 083 miljoner kronor och aktierna förvärvades för 555 miljoner kronor.

Affären innebär att Castellum äger hela CORHEI Fastighets AB:s bestånd som består av 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping. Affären omfattar 111 480 kvm i Norrköping och 51 024 kvm i Linköping.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Castellumaktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Hillevi Börjesson och Johan Ljungberg, huvudsakligen biträdda av Linnéa Kallhed och Andreas Östman (Fastighetsrätt).