2 december 2010 - Uppdrag

Castellum förvärvar fastigheter av GE Real Estate och Egeryds Fastigheter

Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat fastigheter i Uppsala och Örebro av GE Real Estate AB och Egeryds Fastigheter AB. De tre fastigheterna innefattar cirka 26 000 kvadratmeter kontors- och butiksyta till ett underliggande fastighetsvärde om 260 miljoner kronor.

Aspholmen Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Castellum, har en stark närvaro i Mälardalen och äger i nuläget cirka 115 kommersiella fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 516 000 kvm. Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värderad till cirka 30 miljarder kronor. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Aspholmen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna. Johan Ljungberg ansvarade för ärendet, främst assisterad av Hillevi Börjesson, Amelie Kvarnström och Robert Jukic-Karlsson.