21 oktober 2014 - Uppdrag

Castellum avyttrar Hansa köpgalleria i Malmö för 609 miljoner kronor till Areim

Castellums dotterbolag Fastighets AB Briggen har överlåtit Hansa köpgalleria i centrala Malmö till Areim. Hansan består av två fastigheter om totalt 40 500 kvm, innefattande butiksyta, kontor, garage, bostäder samt utbildningslokaler. Köpeskillingen uppgick till 609 miljoner kronor netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 27 miljoner kronor.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Castellumaktien är noterad på NASDAQ Stockholm. Briggen är ett av de större fastighetsbolagen i Öresundsregionen.

Briggen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Johan Ljungberg, Hillevi Börjesson, Charlotte Nyström och Linnéa Kallhed.