20 november 2014 - Uppdrag

Castellum avyttrar fastighetsbestånd och förvaltning för 1,9 miljarder kronor till Hemfosa

Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen har överlåtit sitt fastighetsbestånd i Värnamo och Växjö bestående av 53 fastigheter till Hemfosa Fastigheter för cirka 1,9 miljarder kronor. Affären inkluderar även att Castellums dotterbolag Eklandia Fastigheter AB överlåtit en fastighet i Göteborg till samma köpare. I samband med frånträdet i december 2014 övergår samtliga anställda i Corallens förvaltningsorganisation i Värnamo och Växjö till Hemfosa Fastigheter.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 40 miljarder kronor och utgörs primärt av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Castellumaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Fastighets AB Corallen och Eklandia Fastighets AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Johan Ljungberg, Henric Diefke, Hillevi Börjesson, Linnea Ljung-Haanäs, Charlotte Nyström, Tobias Normann och Nathalie Jonsson.