19 december 2014 - Uppdrag

Castellum avyttrar fastigheter i Malmö för 237 miljoner kronor

Castellums dotterbolag Fastighets AB Briggen har avyttrat två fastigheter i Malmö till MKB Fastighets AB för 237 miljoner kronor. Den större fastighetena har en total uthyrningsbar yta om totalt 40 650 kvm, innefattande lager, kontor, industri och blandade verksamheter, för bland annat vård och utbildning samt föreningsaktiviteter.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 40 miljarder kronor och utgörs primärt av lokaler för kontor, butik och lager samt industri. Castellumaktien är noterad på NASDAQ Stockholm. Briggen är ett av de större fastighetsbolagen i Öresundsregionen.

Fastighets AB Briggen rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team bestod främst av Hillevi Börjesson, Johan Ljungberg och Charlotte Nyström.