3 juli 2015 - Uppdrag

Capio noteras på Nasdaq Stockholm

Capio AB (publ) har den 30 juni 2015 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Priset i erbjudandet var 48,50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Capio om cirka 6,8 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett internationellt erbjudande till institutionella investerare, omfattade dels befintliga aktier som såldes av Capios huvudägare Ygeia Equity, som ägs av fonder som kontrolleras av Apax och Nordic Capital, dels nyemitterade aktier av Capio till ett värde om 750 miljoner kronor. Det totala värdet av erbjudandet, exklusive en övertilldelningsoption om högst 10 procent, uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor och motsvarar 34 procent av det totala antalet aktier i Capio.

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland.

Capio och Ygeia Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i erbjudandet och börsnoteringen samt i en refinansiering av Capio i samband med börsnoteringen. Byråns team leddes av Hans Petersson och Emil Boström, främst assisterade av Nils Nostell, Emma Sandberg Thomsen, Gustaf Hygrell, Therese Lundgren, Anna Salmén, Jessica Lindgren och Jenny Karlsson. Zoran Stambolovski rådgav Capio i refinansieringen, främst assisterad av Carl Johan Jennekvist och Caroline Nilsson.